top of page
MultiOne kompaktlastare

FINANSIERING

Kompletta finansieringslösningar i samarbete med DNB Finans

I samarbete med DNB Finans erbjuder vi kompletta finansieringslösningar, vilket betyder att ditt företag kan ha en modern och väl fungerande fordons- och maskinpark samtidigt som verksamheten bibehåller sin likviditet.

Multibolaget AB har som generalagent för MultiOne i Sverige ett mångårigt samarbete med DNB där vi och våra återförsäljare har möjlighet att erbjuda våra kunder individuella finansieringsalternativ vid köp av MultiOnes multifunktionella redskapsbärare. 

MultiOne Sverige erbjuder delbetalning i samarbete med DNB.

Avbetalning

 • Företaget äger objektet

 • Bokföringsmässiga avskrivningar

 • Normalt 20 % i kontantinsats

 • Momsfinansiering i upp till 3 månader

Leasing

 • Företaget leasar objektet av DNB Finans

 • Leasingkostnaden dras av i resultaträkningen

 • Företaget köper objektet efter avtalstidens slut till ett fastställt restvärde

Hyra/funktionshyra

 • Hyra är en funktion där service och tjänster kan ingå och samlas på fakturan

 • Hela hyresavgiften är en fullt avdragsgill kostnad

 • Enkelt att uppgradera och komplettera med utrustning till avtalet

Passar dig som

 • Inser fördelarna med att nyttja fordonet som säkerhet.

 • Driver någon form av näringsverksamhet och är registrerad för F-skatt.

 • Driver näringsverksamhet som innebär att du kan dra full moms, d v s näringsverksamhet inom personbefordran som taxi, körskola, biluthyrning etc.

 • Köper en lätt transportbil som innebär att du kan dra full moms, d v s lätta transportbilar såsom chassi, flak eller påbyggnationer med luftspalt mellan förarhytt och byggnation.

 • Vill äga och ser maskinen som en anläggningstillgång.

Om avbetalning

 • En avbetalning kan endast tecknas i samband med köpet, ej i efterhand.

 • Maskinen ägs av låntagaren med DNB har ett så kallat äganderättsförbehåll, vilket innebär att maskinen utgör säkerhet.

 • Maskinen kan ej säljas innan finansieringen är löst. Dock kan avbetalningskontraktet och maskinen kan överlåtas på ny köpare.

 • Avbetalningen läggs normalt upp som ett annuitetslån som betalas av efter önskad löptid och med samma belopp varje månad. (Gäller vid oförändrad ränta)

 • Löptid mellan 12 - 60 månader.

 • Eventuellt restvärde garanteras av låntagaren om inget annat avtalats.
   

bottom of page