top of page

JORD- OCH STUBBRIVARE

• Ett billigt verktyg för att ta bort stenar, stubbar, rötter etc. från marken
• Eliminerar en enorm mängd manuellt arbete

Stubbrivaren är ett billigt och praktiskt taget oersättligt verktyg i markarbeten. Med stubbrivaren är det enkelt och enkelt att ta bort såväl rötter som stenar även från hårt packad mark.

Rivtänderna är 30 cm långa och garanterar en lång livslängd för fästet. Rivaren manövreras genom att trycka ner de tre tänderna i marken bredvid föremålet du vill ta bort. När tänderna har sjunkit ner i marken, luta rivaren inåt och lyft sedan bommen uppåt vilket kommer att föra föremålet ovanpå marken.

BEGÄR EN OFFERT

Tack! Vi skickar en offert till dig inom kort.

bottom of page