top of page

KORKSKRUVSPLOG

• Bladens korkskruvsverkan drar plogen genom marken
• Jorden släpps ut på höger sida
• Den horisontella grävningen orsakar liten eller ingen hardpan

MultiOne plogen kan utan ansträngning gräva ner i alla typer av jord, även härdad, stenfylld smuts som aldrig har gått sönder. Den roterande plogen fungerar bra i områden med befintlig sådd. Den hackar och begraver gräs och rötter och trasslar inte ihop sig lätt.

Denna roterande plog är en kraftfull och effektiv metod för att förbereda din jord för plantering och kan arbeta effektivt i trånga arbetsområden, som intill trottoarer, trottoarkanter och andra byggnader. Plogen sticker ut från maskinens högra sida. När bladen är utslitna går de att byta ut.

BEGÄR EN OFFERT

Tack! Vi skickar en offert till dig inom kort.

bottom of page